Long and Long (60 Capsules)

PRODUCT CODE : MHC-LNL-10CPS

MRP : 396.00

Kesar 5 mg, Laung 5 mg, Safed Musli 20 mg, Amla 50 mg, Shatvar 40 mg, Mulethi 25 mg, Kasturi Dana 25 mg, Pudina 20 mg, Punarnava 45 mg, Kaanch 35 mg, Jayphal 5 mg, Peepal 20 mg`, Kali Mirch 5 mg, Vijaysaar 25 mg, Vidari Kand 20 mg, Arjun 98 mg, Ashwagandha 57 mg, Sonth 10 mg